Reglement

Reglement JC Atlantic:

Toegang vanaf 14 jaar

Legitimatie verplicht voor iedere bezoeker. Zonder ID kaart, rijbewijs of paspoort krijg je geen toegang tot Atlantic.

Bij binnenkomst wordt om je legitimatie gevraagd, aan de hand hiervan wordt de kleur van je polsbandje bepaald.

Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt.

Er wordt toezicht gehouden door de werkgroepleden in en rondom Atlantic. Aanwijzingen die zij geven dienen te worden opgevolgd, ook kunnen zij vragen om jou te fouilleren of je tas te controleren.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te nuttigen op of om het terrein van Atlantic.

Wapens en verdovende- en stimulerende middelen zijn niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om alcoholische of non alcoholische dranken mee naar buiten te nemen.

Het gebruik van nooduitgangen, anders dan waarvoor deze bestemd zijn, is verboden.

Iedere bezoeker die Atlantic bezocht heeft, dient zich zodanig te gedragen dat hij of zij geen overlast veroorzaakt.

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, vernieling of beschadiging van andermans eigendommen.

Aanwijzingen die namens of door het bestuur of dienstdoende werkgroep worden gegeven dienen te worden opgevolgd.

Het bestuur of dienstdoende werkgroepleden zijn te herkennen aan een JC Atlantic T-shirt.

Bij wangedrag van bezoekers is het bestuur bevoegd om de toegang tot Atlantic te ontzeggen voor een nader te bepalen tijd.

Dit geldt ook voor incidenten die plaatsvinden in de directe omgeving van Atlantic.

Waarin dit reglement niet voldoet, beslist het bestuur. Zo nodig wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Per juli 2008 is het verboden te roken in Atlantic.