Reglement

Reglement JC Atlantic:

Toegang vanaf 14 jaar

Legitimatie verplicht voor iedere bezoeker, zonder ID kaart, rijbewijs of paspoort krijg je geen toegang tot Atlantic.

Bij binnenkomst word om je ID kaart gevraagd, aan de hand hiervan word jouw kleur bandje bepaald.

Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt.

Per 2012 word er toezicht gehouden door een security team in en rondom Atlantic, aanwijzingen die zij geven dienen te worden opgevolgd, ook kunnen zei vragen om jou te fouilleren of jouw tas te controleren.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te nuttigen op of om het terrein van Atlantic.

Wapens en verdovende en stimulerende middelen zijn niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om alcoholische of non alcoholische dranken mee naar buiten te nemen.

Het gebruik van nooduitgangen, anders dan waarvoor deze bestemd zijn, is verboden.

Iedere bezoeker die Atlantic bezocht heeft, dient zich zodanig te gedragen dat hij of zij geen overlast veroorzaakt.

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, vernieling of beschadiging aan andermans eigendommen.

Aanwijzingen die namens of door het bestuur of dienstdoende werkgroep of Security worden gegeven dienen te worden opgevolgd.

Het bestuur of dienstdoende werkgroepleden zijn te herkennen aan een JC Atlantic T-shirt.

Bij wangedrag van leden is het bestuur bevoegd om de toegang tot Atlantic te ontzeggen voor een nader te bepalen tijd.

Dit geldt ook voor incidenten die plaatsvinden in de directe omgeving van Atlantic.

Waarin dit reglement niet voldoet, beslist het bestuur. Zo nodig wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Per juli 2008 is het verboden te roken in Atlantic.

Sommige avonden wordt €2,- entree gevraagd, er zijn geen ledenkaarten nodig.

Naar boven